Referenciák

Kultúra és technológia találkozása – Kulturális Statisztikai Rendszer

2009. április 25.
A Kulturális Statisztikai Rendszer olyan webes adatkitöltő felület, amely segíti az Országos Statisztikai Adatgyűjtő Programban előírt kötelező kulturális statisztikai adatszolgáltatás gyors, pontos, költséghatékony teljesítését. A rendszer könnyen mérhetővé teszi a kulturális szolgáltatások mennyiségét, minőségét, közönség számára való hozzáférhetőségét, valamint gazdasági hatásait a szolgáltatók oldaláról.
A Megrendelő igen magas prioritásúnak értékelte:
 • a papíralapú adatszolgáltatás webes rendszerrel való teljes körű kiváltását,
 • az adatszolgáltatás költséghatékonyságát,
 • az adatok összesítésének automatizálását,
 • a gyűjtéssel nyert információ minél hatékonyabb hasznosítását, valamint
 • a kérdőívek könnyű kezelhetőségét.
 
A fejlesztés során különös figyelmet fordítottunk:
 • az 'akadálymentes', böngészőfüggetlen webes elérésre;
 • a rendszerben való könnyű eligazodás biztosítására fejlécekkel, ikonokkal, címekkel, központi oldallal és automatikus összekapcsolásokkal;
 • az űrlapokon szereplő adatmezők értelem szerinti, kitöltést megkönnyítő csoportosítására; és a piszkozatként való űrlapmentési lehetőségre, mely után a kitöltés bármikor folytatható;
 • a gondosan megfogalmazott, javítás helyére hivatkozó hibajelzésekre;
 • a rendszer minden lehetséges műveletét elmagyarázó, online elérhető használati leírásra;
 • a funkciót alátámasztó, ugyanakkor igényes, modern designra;
 • a kulturális adatgyűjtéshez kapcsolódó terminológia használatára, koherens voltára.
 
 
Automatikus mentés: az adatokat 5 percenként automatikusan menti a rendszer, így a kitöltött adatlapok nem vesznek el.
 
Egyszeri regisztráció: az adatszolgáltatóknak egy alkalommal kell regisztrálniuk magukat, csupán 4 adat megadásával. A regisztráció ideje 1 perc. Az intézmények kereshetők, listából választhatók, adataikat csak változás esetén kell módosítani. Az új intézmények adatait elegendő egyszer felvinni.
 
Automatikus számítás és ellenőrzés: az összesítő sorokat a rendszer automatikusan számolja és tölti ki. A kitöltött adatlap mentése után hibaüzenetek figyelmeztetnek a hibás, vagy kimaradt adatokra, így a helytelen adatok bevitelének lehetősége minimálisra csökken. A jelzett hibák javítása után az adatszolgáltatás hibátlannak tekinthető.
 
Biztonság és használhatóság: az adatok titkosított úton (https) kerülnek továbbításra. Regisztrációkor a robotok távolt tartására captcha - t (eltorzított szöveget) alkalmazunk. Internet Explorer, vagy Firefox egyaránt használható, a böngészőkben nem szükségesek a szokványostól eltérő beállítások az adatgyűjtő alkalmazás használatához. A téves regisztrációkat automatikus aktivációs e-mail küldésével küszöböljük ki.
 

A rendszer képekben

 
Az űrlapok kitöltését és a rendszer használatát bejelentkezés nélkül is lejátszható videó mutatja be.
 
KULTSTAT Bejelentkező felület
KULTSTAT Bejelentkező felület
 
Bejelentkezés után az adatszolgáltató saját tevékenységét, jelentéseit rendszerezve látja viszont: a rendszer listázza az űrlapokat, amelyekkel dolgozik, valamint az egyes jelentések állapotát (szerkesztés alatt, elküldött, hibajavításra visszaküldött).
 
KULTSTAT Jelentéseim
A bejelentkezett adatszolgáltató jelentéseinek listája
 
A kitöltendő űrlapok tervezéséhez és megvalósításához speciális XML nyelvet alakítottunk ki. Ennek segítségével könnyen és hatékonyan építhetők olyan bonyolult űrlapok is, amelyek több szekciót, valamint változó méretű táblákat tartalmaznak. Az új nyelv segítségével az űrlapok tervezésének ideje töredékére csökkent.
 
Az űrlapokon szereplő adatmezőket logikai sorrendben csoportosítottuk. Az egyes csoportok a jobb áttekinthetőség érdekében egy kattintással kinyithatók, becsukhatók. A jobb oldali panelen mindig megjelenik a kontextusfüggő súgó, valamint előhívható a teljes, kereshető súgószöveg. A jobb oldali panel, valamint az űrlapon szereplő mezőcsoportok összecsukhatók, illetve szükség esetén újból kinyithatók.
 
KULTSTAT Űrlap
Egy kitöltendő űrlap
 
A kitöltés közben elkövetett hibákra, hiányosságokra a rendszer az űrlap fölött mentéskor megjelenő üzenetekkel hívja fel a figyelmet. A hibák és figyelmeztetések magyarázata egyértelmű, a szövegezésben lévő linkkel pedig egy kattintásra a javítandó mezőre pozícionálhatunk.
 
KULTSTAT Hibalista
A kitöltés hibáinak, hiányosságainak jelzése
 
 
A beépített intézménykeresővel intézménynévre, székhelyre és vezetőre is kereshetünk.
 
A találati lista lapozható az áttekinthetőség érdekében, melyet az intézményi hierarchia is alátámaszt, az intézmények több kategóriába való besorolásával, pl.: önálló intézmény, tagintézmény, szervezeti egység; illetve az anyaintézménnyel, valamint a fenntartó szervezettel történő automatikus összekapcsolás révén. Amennyiben az adatszolgáltató az intézményt nem találja a listában, lehetősége van az új intézményként való regisztrációra is. Természetesen a művelet központi ellenőrzésre és jóváhagyásra kerül.
 
KULTSTAT Keresés
Intézménykereső
 

A rendszer számokban

A Kulturális Statisztikai Rendszerben közel 9000 intézmény adatait tartalmazza 2009 januárjában. Az intézményi lista folyamatosan változik, mivel a kitöltők új intézményeket vehetnek fel az adatbázisba. Az adatszolgáltatóknak 14 féle űrlap kitöltésére van lehetősége, melyeken összesen több mint 220 adattábla és közel 6000 kitölthető mező szerepel.
 
A kulturális adatgyűjtés elektronikussá tételével:
 • lehetővé válik egy vagy több intézmény adatainak összegzése, sokoldalúan beállítható szűrési feltételek alapján;
 • az adatok skálázható mértékű publikációjával kiválasztott részterületek, illetve szükség esetén az összes adat nyilvánosságra hozható;
 • egy intézményhez több feladat, ezáltal több statisztikai adatlap is hozzárendelhető;
 • a közös munkát támogatjuk, mivel az űrlapok átadhatók az adatszolgáltató felhasználók között.
 
Az átadásról a rendszer automatikusan e-mail üzenetet küld a fogadó felhasználónak, aki kitöltés után, vagy anélkül is visszaadhatja az űrlapot. Az átadásokat a rendszer naplózza, ezáltal a visszakövetés biztosított.

Lehetővé válik területi (régió, megye, kistérség, település) és más intézményi paraméterek alapján az űrlapok automatikus összesítése, a nyert információ felhasználásával kiadványok generálása, valamint a feltételeknek megfelelő űrlapok aggregálása egy speciális aggregátor funkció segítségével.

A rendszer a következő böngészőkben használható:
 • Internet Explorer 6.0, 7.0
 • Mozilla FireFox 2.0, 3.0
 • Google Chrome
 • Safari
 • Opera