Esettanulmányok

Kempelen Farkas Hallgatói Információs Központ (HIK)

2006. március 29.
A HIK egy Magyarországon eddig egyedülálló módon működő multifunkcionális felsőoktatási információs központ, az Oktatási Minisztérium háttérintézménye, amely egy helyszínen biztosítja a felsőoktatásban tanulók, oktatók, kutatók számára a munkájukhoz szükséges XXI. századi körülményeket és feltételeket.
Cégnév: Kempelen Farkas Hallgatói Információs Központ, Magyarország
Web: www.hik.hu
 
Kempelen Farkas Hallgatói Információs Központ
Kempelen Farkas Hallgatói Információs Központ

A cég küldetése

A HIK egy Magyarországon eddig egyedülálló módon működő multifunkcionális felsőoktatási információs központ, az Oktatási Minisztérium háttérintézménye, amely egy helyszínen biztosítja a felsőoktatásban tanulók, oktatók, kutatók számára a munkájukhoz szükséges XXI. századi körülményeket és feltételeket.
 
A HIK szolgáltatásai a következőket foglalják magukba: Integrált ügyfélszolgálat, könyvtár, ruhatár, büfé, fénymásoló szalon, könyvesbolt, 13 olvasóterem, 3 oktatóterem, 300 számítógép, 500 férőhely, gyermekmegőrző, konferenciatermek.

Üzleti kihívás

Az új intézmény beindításához és folyamatos üzemeltetéséhez szükséges, a legtöbb belső folyamatot lefedő rendszer megvalósítása, amely integráltan együttműködik az Intranettel és a honlappal. A szolgáltatások kiépítése során lehetővé kell tenni az adminisztrációs felületek böngészőből történő kezelését és a felhasználói funkciókba Intranetbe történő beillesztését.
A rendszernek a következő munkafolyamatokat kell támogatnia, hogy a papírmentes és leghatékonyabb működését az intézmény elérhesse:
 • Iktatás
 • Leltár
 • Helpdesk
 • Foglaltságjelző (speciális service monitorozással, mely lehetővé teszi a gépek használatának on-line figyelését)
 • Könyvtár
 • Távoli parancsok
 • Tagregisztrációs rendszer

Megoldás az üzleti kihívásra Webra 3.0-val

A Webra technológiákra épülő rendszerek hatalmas előnye az integrálhatóságban, több szolgáltatás összekapcsolhatóságában rejlik. Így valósulhatott meg az intranet, a diákigazolványok, a chipkártyás beléptetőrendszer (mind az épületbe, mind a gépekre), a könyvtári vonal kódleolvasók, az Active Directory és a többi üzemeltetési rendszer integrálása.
 
A Webra-technológiának köszönhetően az intranet és az Internet összekapcsolása is megvalósult. A HIK-portál adminisztrátorai a cikk-, link-, banner-, kép- és dokumentumfeltöltő modulok segítségével hatékonyan tölthetik fel a tartalmat. Ezek az adatok és fájlok a közös adatbázisnak köszönhetően, azonnal láthatóvá válnak mind a belső, mind a külső szemlélődők számára, de igény szerint természetesen az egyes adatok, modulok Internetes és intranetes láthatóságát külön lehet állítani, amire jó példa a könyvtár modul.

Részletes ismertető az egyes modulokról

 
Iktatás
 
A mai szervezetek életében elengedhetetlen, hogy a postai küldemények beérkezését regisztrációba vegyék. Erre szolgál az intranet Iktatója, melynek segítségével bármilyen fontos dokumentum, csomag, e-mail, telefonhívás megérkezését, iktatását, szignálását, expeditálását (küldését), tárolási helyét adatbázisban rögzíthetjük. A rendszer ezen felül a történeti adatbázisban minden státuszváltozást megjegyez.
 
Leltár
 
Az új rendszer hatékony módon kezeli a leltározással kapcsolatos feladatokat is. Az eszközöket nemcsak, hogy kategóriákba rendezhetjük és különböző lekérdezésekkel statisztikákat készíthetünk róluk, hanem azokról fontos információkat is kaphatunk (pl. adott azonosítóval ellátott számítógép hibás állapotú, hol található meg stb.). A modul további feladata a terem és eszközbérlések adminisztrációja, hiszen a HIK-ben gyakran tartanak külső cégek, intézmények különböző kurzusokat. A rendszer minden állapotot jelez (kiadva, kinek van kiadva, mettől-meddig stb.), és természetesen a késedelmes visszaadás esetén automatikusan figyelmezteti a kezelőt.
 
Helpdesk
 
A Heldesk funkció arra szolgál, hogy ha a felhasználók a géptermekben hibát észlelnek a profiljukban, akkor azt jelzik a teremfelügyelőnek. Ő erről a modullal tájékoztatja a probléma megoldására hivatott adminisztrátorokat. A feladatok bekerülnek egy közös adatbázisba, melyből a kezelők maguk dönthetik el, hogy melyik probléma megoldását vállalják. A megoldott feladatokból a rendszer tudásbázist épít, mely a későbbiekben segíthet hasonló problémák megoldásában.
 
Foglaltságjelző
 
A foglaltságjelző egy speciális monitorozó szolgáltatás, mely lehetővé teszi a HIK-ben elhelyezett mintegy 300 nyilvános számítógép státuszának, foglaltságának on-line figyelését. Ezekről aktuális statisztikák kérhetők le teremtípus és név alapján, de szükség esetén összesített adatok is generálhatók. A kilistázott gépekről fontos információkat is megtudhatunk (mikor kapcsolták be-ki, ki használja, mióta, milyen alkalmazások futnak stb.). A rendszerhez jelenleg egy olyan modult készítünk, mely hamarosan térképen is fogja mutatni a foglaltságokat a HIK-ben elhelyezett információs display-eken és a portálon.
 
Könyvtár
 
Ez a modul kétféleképpen érhető el: Az Internetes portálról, ahol a Műszaki Könyvtár 140 000 rekordos adatbázisában kereshetünk vele, illetve az intranetről, ahol a könyvtár dolgozói végezhetik el a könyvtári feladatokat (könyvkiadás, visszavét stb.).
 
Távoli parancsok (Távmenedzselés)
 
A rendszergazdák az adminisztrációs felületről - parancsokat kiadva az egyes gépeknek vagy akár az összesnek egyszerre - minden lényeges beavatkozást végrehajthatnak, anélkül, hogy helyileg a géptermi számítógépek közelében lennének. Ennek tipikus alkalmazási esete a rendszerek frissítése vagy az összes gép záráskori kikapcsolása. A feladat végrehajtásának sikerességéről a rendszer automatikusan visszajelzést is küld.
 
Tagregisztrációs rendszer
 
Ahhoz, hogy a rendszer által biztosított szolgáltatások (külön profilok, statisztikák, adminisztrációs felületek) elérhetőek legyenek, elengedhetetlen a felhasználók regisztrálása, mind a dolgozói, mind pedig a látogatói oldalt tekintve. A modullal minden fontos információ (felhasználói név, személyes adatok, fénykép stb.) rögzíthető, de az egyes kezelők, felhasználók jogosultságait is itt állíthatjuk be.

Technológia

Windows 2003 Server, IIS, MS-SQL 2000

Előnyök

 • A papírmentes iroda megvalósítása.
 • Az üzemeltetési szolgáltatások automatizálása hatékonyabb munkaerő kihasználást tesz lehetővé.
 • Az értesítések, folyamat figyelések felgyorsítják a kommunikációt.
 • A rendszer automatizálja a dokumentáció készítését.
 • A chipkártya funkciók kihasználásával a folyamatok felgyorsítása, automatizálása.
 • A helykihasználás optimalizálása a foglaltság-jelző rendszer segítségével.