Esettanulmányok

Diákigazolvány

2006. március 29.
A diákigazolvány egy bankkártya méretű műanyaglap, amelyen a tulajdonos fényképe, aláírása és személyi adatai, az igazolvány egyedi azonosítója, az oktatási intézmény(ek) adatai, valamint a képzés típusára (nappali, esti, levelező, távoktatás) jellemző kép, ún. piktogram szerepel. A kártyán az adatok lézergravírozásos eljárással kerülnek feltüntetésre. A felsőoktatási igazolványokra chip is kerül. Ezzel a magyar felsőoktatási diákigazolvány lett a világon az első országosan használt hivatalos, "B" kategóriás biztonsági okmánynak minősülő mikroprocesszoros kártya.
Cégnév: Diákigazolvány Ügyfélszolgálat, Magyarország
 
Diákigazolvány igénylés szolgáltatásai
Diákigazolvány igénylés szolgáltatásai

Üzleti kihívás

A diákigazolvány egy bankkártya méretű műanyaglap, amelyen a tulajdonos fényképe, aláírása és személyi adatai, az igazolvány egyedi azonosítója, az oktatási intézmény(ek) adatai, valamint a képzés típusára (nappali, esti, levelező, távoktatás) jellemző kép, ún. piktogram szerepel. A kártyán az adatok lézergravírozásos eljárással kerülnek feltüntetésre. A felsőoktatási igazolványokra chip is kerül. Ezzel a magyar felsőoktatási diákigazolvány lett a világon az első országosan használt hivatalos, "B" kategóriás biztonsági okmánynak minősülő mikroprocesszoros kártya.
Az összes magyar diákigazolvány igénylés feldolgozása és gyártásra történő előkészítése a Diákigazolvány Ügyfélszolgálat feladata,valamint az ezekkel kapcsolatos kommunikációs, tájékoztatási és hibakezelési feladatok.
Éves szinten 500 000 db igazolvány kerül legyártásra. A csúcsidőszakban a napi teljesítményeknek meg kell haladnia a 10 000 igénylés feldolgozást.

Megoldás az üzleti kihívásra Webra 3.0-val

A postabontást követően, az igénylőlapok egy vonalkód-leolvasó segítségével regisztrálásra kerülnek a cégünk által fejlesztett iktatási rendszerben. Az ezt követő munkafolyamat során az adatlapok kapnak egy a rendszer által generált azonosítót, majd ezekhez párosul automatikusan a megfelelő scannelt igazolványkép és igénylőlap kép is. Ezt követően az adatok, beleértve a leendő tanulók, hallgatók fényképét is, már csak elektronikus formában élnek tovább.
 
A napi mintegy 10 000 (éves szinten 550 000) darab adatlap scannelése, adatainak importálása, feldolgozása mellett a rendszer a képkorrektúrára és a hibajavításra is lehetőséget biztosít, majd az iktatás végeztével automatikusan elküldi a megfelelő adatokat a nyomdának. Adatbázisaink a középiskolai és felsőoktatási felvételi adatbázisokhoz is kapcsolódnak és lehetőséget adnak az adatellenőrzésre.
 
Az iktató feladata még az ügyfélszolgálat összes napi banki utalásának a feldolgozása valamint a beérkező telefonhívások regisztrálása is. Az ügyfélszolgálat dolgozói a telefonos kérdésekre adott válaszokat az iktatóval egy adatbázisban rögzíthetik. Ez a későbbiekben tudásbázisként segíti a munkájukat.
 
A hibajavítás gyorsítása érdekében, amennyiben a diák hibásan töltötte ki az igénylőlapot, akkor mobiltelefonjára vagy e-mail címére azonnal értesítést kap, melyben egy jelszót és az igénylőlapja azonosítóját találja meg. Ezek birtokában biztonságos kapcsolaton keresztül beléphet arra a webes felületre, ahol könnyedén javíthatja a lapon elkövetet hibát.
 
Az intézmények számára külön felület került kifejlesztésre. Az intézményeknek először regisztrálniuk kell magukat, majd a webes felület használatával kapcsolatos szabályok elfogadásáról szóló nyilatkozatot el kell juttatniuk az ügyfélszolgálatra. Számukra biztonsági okokból csak ezután engedélyezzük a belépést. Az első belépés után azonban már minden on-line történik. Nemcsak hibát javíthatnak, hanem akár rendelést is feladhatnak intézmény azonosító matricára vagy érvényesítő matricára.
 
A hibajavítás további gyorsítása érdekében létrehoztunk még egy telefonos javítási módszert is. Ennek során a beszélgetés rögzítésre kerül, így visszakereshető, ellenőrizhető. Ezáltal lehetőség van arra, hogy a telefonon keresztül javított adatokat hivatalosan elfogadjuk, és így azok azonnal a rendszerbe kerülhetnek.
 
A fent ismertetett három módszer egymással párhuzamosan zajlik, így különösen ügyelni kellett a rendszerek közötti kölcsönös kizárásra.
 
Most került megvalósításra az on-line igénylési rendszer, melynek segítségével a diákok az intézményeken keresztül elektronikus úton igényelhetnek igazolványt. A rendszer a fénykép kezelést automatikus arcfelismeréssel segíti.
 
 

Technológia

Windows 2000 Server, IIS, MS-SQL 2000, Java

Előnyök

  • Hibajavítás felgyorsítása az igénylők bevonásával, ezáltal jobb erőforrás kihasználás.
  • Az on-line igénylés kiküszöböli a hibalehetőségeket.
  • A rendszer automatizmusai a hiba és információ vesztési kockázatot nagyon alacsonyan tartják.
  • A vezetőség valós adatokkal rendelkezik a feldolgozásról és ennek megfelelően tudja a megfelelő erőforrás átrendezési döntéseket meghozni.